/

text-overflow ile taşan uzun metinleri düzenlemek

Normal metnimiz
Bellirli bir boyuttan taşan uzun metinleri CSS ile düzenlemek.

white-space: nowrap; ile metin tek satır yapılıyor
Bellirli bir boyuttan taşan uzun metinleri CSS ile düzenlemek.

overflow: hidden; ile metnin taşan kımı gizleniyor
Bellirli bir boyuttan taşan uzun metinleri CSS ile düzenlemek.

text-overflow: ellipsis; ile metnin taşan kımına "..." konuluyor
Bellirli bir boyuttan taşan uzun metinleri CSS ile düzenlemek.