mesutmurt.com
rss google pinterest
  SEO & WEBMASTER ARAÇLARI     VİDEOLAR     PROGRAMLAR     İLETİŞİM     İP ADRESİM  

PHP : str_replace() ve str_ireplace() Fonksiyonları ve Örnek Kullanımları

25-09-2014  |  4785 OKUNDU

Her hangi bir metinde veya karakter dizinde kelime ve karakterleri yenisi ile değiştirmek istediğimizde PHP’nin str_replace() fonksiyonunu kullanılabilir. Kullanımda dikkat edilmesi gereken nokta  str_replace() fonksiyonu büyük küçük harflere (case-sensitive) duyarlıdır. Büyük küçük harflere duyarsız (case-insensitive) fonksiyon için str_ireplace() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

str_replace() fonksiyonunun düzgün çalışabilmesi için 3 parametre gereklidir.

$aranan_kelime = Herhangi bir metinde/karakter dizinde değiştirmek istediğimiz kelime veya karakter
$yeni_gelen = Metindeki ve karakter dizindeki değiştirmek istediğimiz kelime veya karakterin yerine gelecek olan
$metin =  üzerinde değişiklik yapacağımız metin veya karakter dizisi 

Örnek Kullanmı

<?php
str_replace ($aranan_kelime,  $yeni_gelen, $metin);
?>

Örnekler :

“Ahmet ağaçları sever” cümlesini Ahmet’in sevgisini daha genelleştirmek için “Ahmet canlıları sever” şeklinde düzeltmek istiyoruz.  
 

<?php
$metin = “Ahmet ağaçları sever.”;
echo str_replace(‘ağaçları’,’canlıları’, $metin);
 /*
  *  Ahmet canlıları sever.
  */
?>

str_replace () Fonksiyonunun dizi şeklinde kullanımı

<?php
$metin=”Ahmet beyin 1 oğlu ve 2 kızı var.”;
$eski=array(‘1’,’2’);
$yeni=array(‘bir’,’iki’);
$yeni_metin=str_replace($eski,$yeni, $metin);
echo $yeni_metin;
 /*
  *  Ahmet beyin bir oğlu ve iki kızı var..
  */
?>

Veya form yolu ile veri gönderme işlemlerinde kelimelere filtre uygulanabilir.

<?php
function kod_temizle($deger){
                $deger=str_replace("select","sel&#101;ct",$deger);
                $deger=str_replace("join", "jo&#105;n",$deger);
                $deger=str_replace("union", "un&#105;on",$deger);
                $deger=str_replace("where", "wh&#101;re",$deger);
                $deger=str_replace("insert", "ins&#101;rt",$deger);
                $deger=str_replace("delete", "del&#101;te",$deger);
                $deger=str_replace("update", "up&#100;ate",$deger);
                $deger=str_replace("like", "lik&#101;",$deger);
                $deger=str_replace("drop", "dro&#112;",$deger);
                $deger=str_replace("create", "cr&#101;ate",$deger);
                $deger=str_replace("modify", "mod&#105;fy",$deger);
                $deger=str_replace("rename", "ren&#097;me",$deger);
                $deger=str_replace("alter", "alt&#101;r",$deger);
                $deger=str_replace("cast", "ca&#115;t",$deger);
}
$yeni_deger=kod_temizle($_POST[‘deger’]);
?>

str_ireplace() Fonksiyonunun Kullanımı

str_replace() fonkisyonu büyük ve küçük harflere duyarlı idi. str_ireplace() fonksiyonu ise büyük ve küçük harflere duyarsızdır.

<?php
$metin=”Ahmet ile Mehmet uzun yıllar birbirini tanır.”
$eski=array(‘AHMET’,’MEHMET’);
$yeni=array(‘Ali’,’Ayşe’);
$yeni_metin= str_ireplace($eski,$yeni,$metin);
echo $yeni_metin;
/*
* Ali ile Ayşe uzun yıllar birbirini tanır.
*/
?>

Bu şekilde kullanım alanı genişletilebilir.


Copyright © 2013 - 2019 E-Posta : bilgi@mesutmurt.com
IP Adresi Nedir |Bilişim ve Teknoloji | e-devlet.co
Bu Yazı İlginizi Çekebilir
CSS ile başlıkları gölgelendirmek
PHP : str_replace() ve str_ireplace() Fonksiyonları ve Örnek Kullanımları